Stomatologiczne wakacje w Izraelu

Stomatologiczne wakacje w Izraelu.

Dental Volunteers for Israel jest organizacją zajmującą się leczeniem stomatologicznym dzieci z ubogich rodzin w Jerozolimie, dla której pracują lekarze – woluntariusze z całego świata. Gdy kilka lat temu usłyszałem o niej pomyślałem, że taka praca mogłaby być ciekawym doświadczeniem. Zwłaszcza , że od 15 lat pracuję praktycznie w tym samym miejscu i czasem odczuwam nużącą monotonię, połączoną z pragnieniem jakiejś zmiany. W tym roku marzenia się spełniły-pojechałem jako woluntariusz wraz z moją żoną i dziećmi do Izraela.

Czym jest Dental Vvolunteers for Israel??

Dental Volunteers for Israel to organizacja założona w1980 roku przez Trudi Birger, która ma na celu poprawę jakości życia najbardziej potrzebujących dzieci w Jerozolimie bez względu na rasę i wyznawaną religię, przez kompleksowe leczenie stomatologiczne i profilaktykę.
Lekarze stomatolodzy przyjeżdżają tu z całego świata aby pracować bez wynagrodzenia na rzecz dzieci, kierowanych przez izraelskie służby zajmujące się opieką socjalną. Według statystyk rządu Izraela ponad 200 000 dzieci żyje w biedzie w Jerozolimie i dla większości z ich rodzin opieka stomatologiczna jest nieosiągalnym luksusem. Faktem jest , że rząd Izraela nie zapewnia leczenia stomatologicznego w przeciwieństwie do innych świadczeń zdrowotnych i wiele dzieci jest pozbawionych tego dobra. Klinika Trudi Birger jest jedyną placówka tego typu w Izraelu świadczącą bezpłatnie usługi. Bez DVI tysiące dzieci dorastałyby bez żadnej opieki i oświaty stomatologicznej.
Klinika utrzymywana jest przez sponsorów z całego świata. Są to firmy i organizacje charytatywne głównie z Europy Zachodniej , Ameryki Północnej i Izraela ale także indywidualni dawcy, zapewniający środki pieniężne sprzęt oraz materiały dentystyczne.
Następnym filarem działalności kliniki są dentyści – woluntariusze udzielający swych umiejętności , doświadczenia i czasu. Pracują w klinice 1do 4 tygodni.
Organizacja zapewnia lekarzom woluntariuszom bezpłatne zakwaterowanie wraz z rodzinami w mieszkaniach w Jerozolimie. Dojazd (przelot) i utrzymanie lekarze pokrywają z własnych środków. Na sali klinicznej wiszą flagi z całego świata pozostawione przez woluntariuszy. Najwięcej lekarzy przyjeżdża z USA i Kanady. Oprócz tego z Australii, Nowej Zelandii, z Meksyku, Argentyny, Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii, Holandii , Szwajcarii, Belgii, Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Francji. Miałem zaszczyt być wraz z moją rodziną pierwszym woluntariuszem z Polski i mam nadzieję , że wiele koleżanek i kolegów pójdzie (raczej poleci) moim śladem.

Historia założycielki DVI Trudi Birger.
Jej dzieciństwo upływało beztrosko we Frankfurcie do roku 1933 ,kiedy naziści doszli do władzy w Niemczech. Siedmioletnia wtedy Trudi, należąca do mniejszości żydowskiej doznała wraz z rodziną prześladowania ze strony niemieckich współobywateli. Po kilku latach ukrywania trafiła wraz z rodziną do obozu koncentracyjnego. Cudem udało jej się uniknąć śmierci –zdarzenia te opisała później w swojej książce „A Daughters Gift of Love.”( (The Jewish Publication Society, 1992)
Przysięgła wtedy , że nigdy nie opuści dziecka w nieszczęściu. Po wojnie wyszła za mąż i wyemigrowała wraz mężem i matką do Izraela. Zaczęła wypełniać swą przysięgę w latach 60-tych, kiedy pracowała na pełnym etacie jako mikrobiolog i właśnie miało się urodzić jej trzecie dziecko. W czasie zajęć z dziećmi z ubogich rodzin uświadomiła sobie jak bardzo cierpią fizycznie i psychicznie z powodu problemów stomatologicznych. Mogła je dobrze zrozumieć, ponieważ sama jako dziecko straciła część swoich zębów w obozie koncentracyjnym wybitych przez strażnika.
W 1980 roku Trudi założyła organizację typu non-profit Dental Volunteers for Israel. Główne zasady jej działania i struktury pozostają niezmienione do dziś i stanowią o unikalności DVI:
-Klinika zapewnia bezpłatne leczenie dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących z Jerozolimy, bez względu na pochodzenie etniczne czy religijne.
-Pacjenci kierowani są do kliniki przez rządową opiekę socjalną i są to jedyni pacjenci leczeni w tym miejscu.
-Dzieci i ich rodzice muszą brać udział w programie higieny i zapobiegania prowadzonym w klinice.
-Regularnie co 6 miesięcy prowadzone są kontrole stanu uzębienia pacjentów.
-Personel lekarski kliniki to stomatolodzy pochodzenia żydowskiego i nieżydowskiego z całego świata.

Przez ponad 20 lat placówka działała dzięki konsekwencji i determinacji Trudi. Środki pozyskane od prywatnych sponsorów pozwalały na powołanie i utrzymywanie kliniki. Do dzisiaj dotacja rządowa dla DVI nie przekracza 5% jej rocznego budżetu. W 1981 roku Trudi otrzymała nagrodę prezydenta Izraela za działalność charytatywną. W 1991 otrzymała tytuł „Godna Jerozolimy” a w 2000r. została honorowym członkiem Dentystycznego Stowarzyszenia Alfa-Omega. Każdy , kto znał Trudi był inspirowany jej bezinteresownością i determinacją w dążeniu do celu jakim było zapewnienie najbardziej potrzebującym dzieciom opieki na wysokim poziomie. Jej humanitarne przekonania sprawiały , że z wielką energią starała się wypełniać swoją obietnicę zmniejszania cierpienia dzieci. Trudi Birger zmarła w 2002 roku. Obecnie dyrekcja DVI kontynuuje wypełnianie jej wizji pracy na rzecz najuboższych dzieci. Na cześć pamięci założycielki, w uznaniu jej pracy i osiągnięć klinika DVI jest obecnie nazwana Kliniką Trudi Birger.

Praca woluntariuszy w DVI.
Trzonem działalności DVI jest klinika dentystyczna na ulicy Mekhor Khaim 29w Jerozolimie. Składa się z dwóch sal klinicznych z 5 stanowiskami pracy -unitami dla lekarzy, obszernego działu edukacji ,higieny i profilaktyki, pracowni RTG, recepcji, poczekalni oraz działu administracyjnego.
Dyrektorem generalnym kliniki jest od 10 lat dr. Moti Moskovitz asystent Katedry Stomatologii Dziecięcej Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jego zadaniem jest nadzorowanie i kierowanie pracą lekarzy-woluntariuszy. To on przyjmuje pierwszy raz pacjentów , robi wstępny przegląd i układa dla każdego plan leczenia. Swojej wiedzy i doświadczenia udzielają także klinice emerytowany prof. Eliezer Edelman- były kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz dr. Luria-Har Zion- asystent na tym wydziale.
Klinika zatrudnia na stałe 5 asystentek stomatologicznych , 2 higienistki, recepcjonistkę dwie osoby do prac administracyjnych.
Praca lekarza w klinice trwa 5 dni w tygodniu od niedzieli do czwartku (piątek i sobota to w Izraelu dni wolne od pracy) w godzinach 8.00-13.00. Jest więc dużo czasu po pracy na zwiedzanie Jerozolimy a w weekend całego kraju. Woluntariusze w czasie pracy wypełniają zadania zawarte w planie leczenia ustalonym przez kierownika kliniki. Pacjenci mają już wtedy za sobą wizytę wraz z całą rodziną w gabinecie higieny stomatologicznej, gdzie poznają podstawowe zasady higieniczne i żywieniowe oraz sposoby szczotkowania zębów. Lekarz porozumiewa się z pacjentem za pośrednictwem asystentki władającej językiem angielskim i hebrajskim. Praca odbywa się z asystą na cztery ręce z pacjentem w pozycji leżącej. Bardzo często używany jest koferdam zarówno do leczenia zachowawczego jak i endodontycznego . W klinice wykonuje się ekstrakcje zębów mlecznych. Na ekstrakcje zębów stałych (zwane tam chirurgicznymi) pacjenci kierowani są do kliniki Wydziału Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Hebrajskiego. Wykonuje się dużo wypełnień amalgamatowych(najlepsza relacja trwałości do kosztów) oraz koron stalowych na zęby mleczne .Bezwzględnym wymogiem (który osobiście bardzo popieram w swojej praktyce) jest nie stosowanie waty w opatrunkach tymczasowych. W pracy obowiązuje specjalizacja jeśli chodzi o leczenie endodontyczne. Takie leczenie w zębach stałych wykonują specjaliści. Jest do dyspozycji mikroskop, maszynowe, rotacyjne narzędzia niklowo-tytanowe, system do wypełniania gutaperką na gorąco. Stomatolog ogólny ma prawo w razie potrzeby wykonać ekstyrpację miazgi w zębie stałym , jako interwencję w przypadku dolegliwości bólowych. Z dokończeniem leczenia kanałowego pacjent będzie kierowany do specjalisty. Do każdego leczenia stosowane jest znieczulenie nasiękowe bądź przewodowe 2% roztworem lignocainy z adrenaliną. Sprzęt jest dość wysłużony ale sprawny, trochę brakuje niektórych typów wierteł. Jeśli lekarz ma jakieś swoje ulubione –to warto wziąć ze sobą mały zapas. Pacjenci to dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. Różnych wyznań i kolorów skóry, posługujący się najczęściej językiem hebrajskim, ale także arabskim lub rosyjskim. Często leczeni w klinice od wielu lat, oswojeni z zabiegami , w większości zachowują się na fotelu dentystycznym wzorowo. Ci trudniejsi są przyjmowani w oddzielnym gabinecie przez dyrektora kliniki dr Moskowitza bądź przez innych lekarzy z Izraela. W klinice panuje bardzo miła, koleżeńska atmosfera, pełna miłości i oddania dla pacjentów i międzynarodowej współpracy.
Woluntariusze organizują swój przyjazd do Izraela za pośrednictwem Pani Debbie Fishmann- pracownicy administracyjnej kliniki. Zajmuje się ona koordynacją przyjazdu i pracy lekarzy , a także załatwieniem pozwolenia na pracę w Ministerstwie Zdrowia Izraela. Po wypełnieniu formularza zgłoszenia ze strony internetowej kliniki www.dental-dvi.org.il z Polski należy przesłać faksem lub pocztą elektroniczną przysięgłe tłumaczenia na język angielski dokumentów z izb lekarskich uprawniających do pracy w Unii Europejskiej i zaświadczenie o niekaralności z racji wykonywania zawodu stomatologa. Załatwienie formalności może potrwać 2-3 miesiące. Najlepszy okres na przyjazd i zwiedzanie Izraela to wiosna(marzec-czerwiec) i jesień(wrzesień-październik). Tamtejsze lato jest bardzo upalne może być zbyt męczące dla osób nieprzywykłych, natomiast deszczowa i chłodna zima zapewnia mało kuszące atrakcje jakich doświadczamy w Polsce w listopadzie i grudniu. Organizacja zapewnia woluntariuszom i ich rodzinom mieszkania w różnych częściach Jerozolimy, skąd najlepiej dojeżdżać do pracy autobusem komunikacji miejskiej. Wszelkich informacji dotyczących zakwaterowania i organizacji życia woluntariuszy udzielają pracownicy administracyjni kliniki.

Po pracy.
Izrael zajmujący tereny zwane Ziemią Świętą od wieków przyciągał pielgrzymów, podróżników i turystów , rycerzy i awanturników. Jerozolima w dawnych czasach uważana była za centrum świata w znaczeniu geograficznym i duchowym-po prostu najważniejsze miejsce na Ziemi. Dziś Izrael jest miejscem niezwykłej różnorodności kulturowej, mieszaniną ras i religii, z bardzo ciekawą historią i kulturą, z mnóstwem miejsc o wielkim znaczeniu dla historii ludzkości. Obecnie Izrael potrafi wykorzystać dziedzictwo tej ziemi stając się światową atrakcją turystyczną. Oferuje do zwiedzania wiele ciekawych zabytków i muzeów, świętych miejsc, egzotycznych bazarów i współczesnych centrów handlowych oraz osobliwości przyrodniczych. Są to też powody dla których przybywają woluntariusze do DVI. Codziennie po pracy można zwiedzać Jerozolimę a w niej: Stare Miasto, muzeum księgi, muzeum Izraela, instytut Jad Vashem, twierdzę Dawida, Bazylikę Grobu pańskiego, drogę krzyżową, miasto Dawida- starożytną Jerozolimę z pozostałościami systemu wodociągów , górę oliwną z ogrodem Getsemane, bazary arabskie i żydowskie. Bardzo pomocny jest książkowy przewodnik przywieziony z Polski. Warto zaopatrzyć się również w Polsce w dobrą mapę miasta, gdyż bardzo łatwo się zgubić w gąszczu ulic Jerozolimy. Zwłaszcza , że nazewnictwo ulic jest niejednolite. Często ulica jest opisana nazwą w języku hebrajskim napisaną alfabetem łacińskim, a kilka metrów dalej widać tabliczkę z angielskim tłumaczeniem tej nazwy. Na początku trudno jest się zorientować , że chodzi o tę samą ulicę. Nie wspominam już o nazwach napisanych alfabetem hebrajskim bądź arabskim, które dla przeciętnego europejczyka są w ogóle nieczytelne.
Warto znać tutejsze zwyczaje dotyczące szabatu. W sobotę i inne święta żydowskie wszystkie sklepy żydowskie , hipermarkety, niearabskie restauracje i bazary są zamknięte. Na niektórych obszarach nie można kupić niczego do jedzenia i picia. Nie funkcjonuje komunikacja miejska tylko arabskie taksówki. Wiele znaków drogowych w Jerozolimie i innych miastach zabrania wjazdu do niektórych dzielnic w sobotę i święta żydowskie. Należy ich bezwzględnie przestrzegać żeby uniknąć kłopotów. W sobotę wieczorem ogłaszany jest koniec szabatu. Otwierane są sklepy , restauracje i rusza komunikacja miejska. Tłumy ludzi wychodzą na ulice.
W dni wolne od pracy –piątek i sobotę polecam wynajęcie samochodu i wycieczkę poza Jerozolimę. Izrael jest niewielkim krajem i ma dobrze rozwiniętą sieć dróg i autostrad ..Podróżowanie przez ten kraj nie stanowi problemu-chyba , że zaplanowaliśmy wyprawę na tereny palestyńskie(np. Betlejem). Na te obszary lepiej nie wjeżdżać samochodem z izraelskimi numerami rejestracyjnymi, ale podróżować arabskimi autobusami tzw. szerutami.
Poza Jerozolimą warto zobaczyć w Izraelu pustynię Negev z morzem Martwym, starożytną twierdzą Massadą i oazą Ein Gedi, jezioro Galilejskie, gdzie Jezus chodził po wodzie a św Piotr był rybakiem, Cezareę –z ruinami starożytnego portu i mista , Akkę- miasto krzyżowców, klify Rosh Hanikra przy granicy z Libanem, nowoczesny Tel Aviv, Hajfę , Jaffę i wiele innych miejsc. Ciekawa propozycją jest dwudniowa wycieczka do pobliskiej Jordanii i zwiedzanie tam starożytnej Petry- miasta wykutego w skale. Jeśli ktoś nie jest amatorem zabytków może spędzić weekend na plażach Morza Śródziemnego , Czerwonego lub jeziora Galilejskiego, zażywając kąpieli wodnych i słonecznych.(Uwaga na tropikalne słońce!!). Amatorzy nurkowania też znajdą tu coś dla siebie.
Infrastruktura i kultura na obszarach żydowskich nie różni się poziomem od najbardziej rozwiniętych państw świata i jest dla turystów bardzo przyjazna. Przeciętny Europejczyk czuje się tutaj bezpiecznie wbrew temu co czasem słyszymy w wieczornych wiadomościach. Na ulicach spotyka się dużo policji i wojska, ale każdy turysta znający i przestrzegający tutejszych porządków nie jest narażony na kłopoty z tej strony.
Serdecznie polecam wszystkim koleżankom i kolegom stomatologiczną wyprawę do słonecznego Izraela.

DVI_1DVI_2DVI_3DVI_4DVI_5