Bardzo sobie cenimy współpracę z innymi lekarzami, którzy kierują do nas swoich pacjentów. Mamy swiadomość, że w praktyce każdego z Was pojawiają się dylematy związane z endodoncją: Czy poradzę sobie z problemami z jakimi zgłasza się do mnie pacjent, czy ten ząb nadaje się do dalszego leczenia i jaka jest szansa na jego długotrwałe użytkowanie przez pacjenta, ile czasu zajmie leczenie? Zdajemy sobie również sprawę z tego, że wielu z Was nie lubi wykonywać leczenia endodontycznego. Wolą poświęcić ten czas na inne dziedziny stomatologii: protetykę, implantologię, chirurgię, ortodoncję itp.

Jednak wielu pacjentów woli zachować swoje zęby zamiast poddawać się procedurom chirurgicznym i protetycznym. Obowiązkiem każdego lekarza jest poinformowanie pacjenta o możliwości zachowania własnego korzenia zęba oraz podjęcie działań w tym kierunku bądź skierowanie pacjenta do specjalisty czyli do nas. Niektórzy pacjenci potrzebują też potwierdzenia przez specjalistę wstępnej diagnozy i sposobu postępowania zaproponowanego przez Was. Pozwala to zbudować atmosferę wzajemnego zaufania między pacjentem a lekarzem i przekonać pacjenta o Waszych jak najlepszych intencjach.

Oto kilka zasad, którymi kierujemy się we współpracy z innymi lekarzami kierującymi do nas pacjentów na leczenie endodontyczne:

1. Nasza usługa obejmuje wykonanie leczenia kanałowego w pełnym zakresie; tzn. od udrożnienia do ostatecznego wypełnienia systemu kanałowego. Nie wykonujemy usług typu „udrożnienie kanałów” lub „wyjęcie złamanego narzędzia”, gdyż o późniejszym losie zęba decyduje całe leczenie kanałowe. Bardzo często w trakcie powyższych procedur dochodzi do znacznego poszerzenia kanału. Późniejsze zabiegi przeprowadzone bez kontroli mikroskopu mogą prowadzić do perforacji i zniweczenia naszych wysiłków. Ponadto np. po wyjęciu złamanego narzędzia trudno jest bez mikroskopu odnaleźć dalszy przebieg kanału.

2. Zawsze namawiamy pacjentów i lekarzy , którzy ich kierują do zlecenia nam wykonania odbudowy zrębu pod koronę protetyczną. Realizujemy to poprzez wykonanie metalowego wkładu koronowo-korzeniowego lub przez odbudowę kompozytową na rdzeniu z włókna szklanego. Pozwala to na przejęcie przez nas pełnej odpowiedzialności za wykonane leczenie kanałowe. Wszystkie strony współpracujące (pacjent, lekarz kierujący i wykonawca) mają wtedy pewność , kto odpowiada przed pacjentem za wykonane leczenie kanałowe. Oczywiście na wykonanie ostatecznej korony kierujemy pacjenta z powrotem do gabinetu , z którego do nas trafił.

Bez tego warunku nie możemy odpowiadać w pełni za wykonane leczene.

Powyższe zasady mają na celu dobro pacjenta i uniknięcie konfliktów między lekarzami. Mam nadzieję , że spotkam się ze zrozumieniem z Państwa strony co będzie podstawą do przyszłej owocnej współpracy.