Onlay / endokorona w codziennej praktyce

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Ten kurs zmieni radykalnie Wasze myślenie o odbudowie zęba szczególnie po leczeniu endodontycznym. Nasze bogate doświadczenie, którym chcemy się podzielić z Wami , praktyczne sprawdzone procedury spowodują wprowadzenie uzupełnienia typu onlay jako standard w waszej praktyce.
Program szkolenia
Część teoretyczna:
1. Zęby po leczeniu kanałowym- przyczyny niepowodzeń.
2. Onlay, overlay vs. Korona – porównanie. Podejście do rozwiązania problemu utraty tkanek zęba. Zalety i wady obu rozwiązań.
3.   Materiały do odbudowy zęba: metal, ceramika, kompozyt- wady i zalety
4.   Chirurgiczne wydłużenie korony teoretyczne omówienie zabiegu
5.   Opracowanie zębów pod nakład /endokoronę.
6.   Zaopatrzenie tymczasowe.
7.   Kontrola jakości pracy pracowni protetycznej, kontrola dopasowania nakładu w jamie ustnej.
8.   Zasady cementowania adhezyjnego.
9.   Użycie koferdamu.
10. Korekta zgryzu.

Część praktyczna:
Każdy uczestnik otrzymuje model do ćwiczeń oraz wykonany w pracowni uprzednio nakład kompozytowy.
-opracowanie zęba na modelach
-demonstracja techniki pobierania wycisku
-przymiarka i dostosowanie wykonanego w pracowni nakładu kompozytowego
-cementowanie nakładu
Zakończenie kursu, dyskusja.

W cenie kursu lunch, materiały szkoleniowe, zestaw wierteł ,ilość uczestników 16 osób.
Terminy do ustalenia.

Informacje i Kursy odbywają się w firmie Stomed.