Zalecenia dla pacjentów użytkujących implanty stomatologiczne

Aby cieszyć się bezproblemowym użytkowaniem koron i mostów opartych na implantach, a także aby zachować udzieloną przez nasz gabinet gwarancją na leczenie należy przestrzegać następujących zasad:

Korony , mosty oparte na implantach stomatologicznych należy czyścić jak własne zęby . Zachowanie doskonałej higieny jest najważniejszym warunkiem długotrwałego i bezproblemowego użytkowania implantów. Wskazane jest używania odpowiedniego irygatora (polecamy Waterpik wp-250 ), nici dentystycznych lub szczoteczek międzyzębowych.

Należy zgłaszać się na wizyty kontrolne i higienizacyjne w gabinecie Safedent zgodnie z zaleceniami lekarza co 6 lub 4 miesiące.
W razie jakichkolwiek dolegliwości bólowych, złamań, uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić się do gabinetu.

Użytkowanie uzupełnień na implantach nie ogranicza funkcji żucia , można więc używać ich tak jak własnych zębów.