Informacje po leczeniu kanałowym

Ważne informacje dla pacjentów po przeprowadzonym leczeniu kanałowym:

Leczenie kanałowe wiąże się z dużą ingerencją lekarza i narzędzi, dlatego po takim leczeniu mogą wystąpić następujące objawy:

  • bóle o różnym stopniu nasilenia,
  • bóle przy nagryzaniu,
  • bóle samoistne,
  • obrzęk twarzy (rzadko). W razie wystąpienia obrzęku należy zgłosić się do lekarza w celu przepisania antybiotyku.

Wszystkie te objawy, powinny z czasem ustępować (do 7 dni po zabiegu).

  • Po wypełnieniu kanałów zakładany jest opatrunek tymczasowy. Jeżeli wypadnie, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu założenia następnego.
  • Po leczeniu kanałowym wytrzymałość zęba jest zmniejszona i może dojść do jego złamania. Dlatego należy zachować ostrożność w czasie spożywania posiłków, do czasu ostatecznej odbudowy zęba.
  • Najlepszym sposobem na zachowanie zęba po leczeniu kanałowym jest odbudowa protetyczna, czyli wykonanie nakładu – tzw onlay. Dotyczy to zwłaszcza trzonowców i przedtrzonowców.
  • UWAGA! Wykonanie ostatecznej odbudowy zęba (wypełnienia lub nakładu) należy rozpocząć nie później niż 2-3 tygodnie od zakończenia leczenia kanałowego. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania związane ze zbyt długim zwlekaniem z rekonstrukcją zęba.

Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami prosimy zgłosić się do lekarza prowadzącego.