Gwarancja

W trosce o najwyższą jakość usług personel i współpracownicy gabinetu wykonują swoje pracę  z najwyższą  starannością. Udzielamy 5-letniej gwarancji na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby),leczenie kanałowe,  uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome (niewyjmowane) (korony, licówki, mosty) oraz implanty. Udzielenie Rękojmi rozpoczyna się z dniem wykonania usługi i utrzymuje swoją ważność gdy wymienione warunki zostają spełnione:

 1. Pacjent zaakceptował plan leczenia przedstawiony przez lekarza,
 2. Pacjent przestrzega terminów wizyt kontrolnych wyznaczonych przez lekarza w Gabinecie Safedent zgodne z podpisaną umową
 3. Pacjent wykonuje zabiegi lecznicze oraz profilaktyczne (wizyty higienizacyjne) w Safedent zgodnie z zaleceniami lekarza.

UWAGA!

 1. Wizyty kontrolne i zabiegi są płatne (cennik dostępny w siedzibie firmy).
 2. Jeżeli w okresie gwarancji wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Jeżeli w okresie gwarancji dojdzie do utraty implantu zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy lub jeżeli nie będzie to możliwe zastosowane będzie alternatywne rozwiązanie uzupełnienia braku zęba.

Gwarancja nie dotyczy:

 1. Prac tymczasowych, prowizoriów (koron tymczasowych, protez natychmiastowych),
 2. Uzupełnień tymczasowych użytych dłużej niż zalecił lekarz.
 3. Protez natychmiastowych- umieszczanych wprost po ekstrakcji zęba.
 4. Leczenia wykonanego na wyraźne życzenie pacjenta, potwierdzone jego podpisem, że został on poinformowany o braku gwarancji na wykonaną usługę.
 5. Powikłań jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach (ból, obrzęk, konieczność leczenia przewodowego itp.)
 6. Uszkodzeń powstałych na skutek uzupełnienia tylko części braków zębowych,
 7. uszkodzeń mechanicznych zębów, protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu/ uszkodzeń powstałych w wyniku:

– wypadku,

– złamań zębów własnych,

– pęknięć  korzeni,

– innych nieszczęśliwych wypadków,

– naturalnego zaniku kości.

Gwarancja  nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 1. Pali tytoń lub wystąpi u pacjenta choroba ogólnoustrojowa, która znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie bisfosfonianami, cytostatykami, radioterapia itp.
 2. Nie stosuje się do zaleceń higienicznych jamy ustnej i protez ruchomych,
 3. Odbywa wizyty higienizacyjne poza naszym gabinetem,
 4. Nie wykonuje zabiegów leczniczych oraz profilaktycznych zaleconych przez lekarza.
 5. Nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy, u pacjentów z periodontopatią co 4 miesiące).
 6. Użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza.
 7. Samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego.
 8. Uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień bądź uszkodził protezę poza jamą ustną poprzez użytkowanie prac protetycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Cierpi na Bruksizm (zgrzytanie zębami).
 10. Nie zgłosi się po uzupełnienie protetyczne w wyznaczonym terminie.

UWAGA!  Gwarancja  nie może być udzielona w przypadku kiedy pacjent przerwał cykl leczenia i ma to znaczny wpływ na zachowanie efektu wykonanego leczenia.

Pacjenci dbający o higienę jamy ustnej z pewnością będą mogli cieszyć się trwałością wykonanej usługi przez okres 10 – 15 lat a nawet dłużej.